Kort om Cappelen Damms spanske ordbøker

Spansk ordbok dekker det sentrale ordforrådet i moderne spansk og norsk dagligspråk. Boka er innbydende og elevvennlig med oppslagord og uttrykk i blått og er av de nyeste spanske ordbøkene med norsk-spansk del. Den er spesielt tilpasset elever i videregående skole, men passer også for andre som har behov for ordbok i spansk.

  • Over 49 000 oppslagsord
  • Faste uttrykk er alfabetisk ordnet under tilhørende oppslagsord
  • Lett og raskt å slå opp på riktig ord
  • Detaljerte opplysninger om ordklasse og kjønn
  • Alle spanske verb er angitt med bøyning i den spansk-norske delen
  • Oversikt over det spanske verbalsystemet
  • Minigrammatikk, tipsrammer, illustrasjoner og kart


 

Spansk skoleordbok består av en spansk-norsk del og en norsk-spansk del, hver med over 12 000 oppslagsord. Den dekker det grunnleggende ordforrådet i moderne spansk. Ordboken er spesielt tilpasset elever i ungdomsskolen, men passer for alle som begynner å lære spansk.

Midtdelen består av en spansk minigrammatikk og en omfattende oversikt over spanske verb.

Ordboken er lett å finne fram i, med oppslagsordene i blått og tydelig betydningsinndeling. Med tusenvis av eksempler og uttrykk er Spansk skoleordbok en uvurderlig hjelp for alle som ønsker å forstå og uttrykke seg på spansk.

  • Det grunnleggende ordforrådet i moderne spansk
  • Minigrammatikk og omfattende oversikt over spanske verb
  • Pedagogisk og oversiktlig med to farger
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.08.2009

© Cappelen Damm AS